Mp3

PRYWATNA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I  i  II st.  „S-ART”  we  WROCŁAWIU 

Kursy online!!

   

nauka gry w zakresie muzyki poważnej i rozrywkowej na:Bez ograniczenia wieku!!
Nasze atuty:

Wśród osiągnięć naszej Szkoły są liczne nagrody otrzymane na Ogólnopolskich i Międzynarodowych konkursach!

Nasza placówka jest przyjazną szkołą o niepowtarzalnym klimacie. Panuje atmosfera zrozumienia i życzliwości. Dążymy do odkrywania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień naszych uczniów.

PRYWATNA  SZKOŁA  MUZYCZNA  „S-ART” WE  WROCŁAWIU

zorganizowana w 1998 roku przez małżeństwo Susłów - absolwentów Uniwersytetu Kultury I Sztuki w Moskwie.
Największą atrakcją szkoły jest orkiestra akordeonowa „HARMONICA” - laureat Ogólnopolskich i Międzynarodowych konkursów akordeonowych m.in.
I nagroda na Festiwalu “Citta di Lanciano 2009” we Włoszech, II nagroda na Festiwalu „Ascolate 2009” na Litwie.

DYRYGENT ORKIESTRY AKORDEONOWEJ „HARMONICA”

HALINA SUSŁÓW jest absolwentką Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Moskwie.
Po studiach pracowała  na Ukrainie jako docent w Instytucie Pedagogicznym na wydziale pedagogiki muzycznej. Była założycielką i dyrygentem studenckiej orkiestry akordeonowej, która odnosiła sukcesy na wielu konkursach i festiwalach. Orkiestra posiada nagrania w radio i telewizji.
Oprócz działalności pedagogicznej Galyna Suslova zajmowała się naukowo metodyką i psychologią wychowania muzycznego.
Naukowa oraz muzyczno-koncertowa działalność była wysoko oceniona przez profesorów kijowskiej Akademii Muzycznej: N. Rizola, I. Jaszkewicza.
Halina Susłów była niejednokrotnie wyróżniana nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Ukrainy.

Szkoła Muzyczna „S - ART” jest organizatorem MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU Muzyki Akordeonowej "Od Baroku do Jazzu" 2005-2010.
W koncertach festiwalu biorą udział najlepsi akordeoniści świata, prezentując akordeon jako instrument solowy i zespołowy w różnych muzycznych gatunkach.
Obok utworów oryginalnej literatury akordeonowej, brzmią transkrypcje utworów różnych stylów: od baroku, klasycyzmu, romantyzmu przez folklor i jazz aż po modern.
Koncerty FESTIWALU stały się wielkim wydarzeniem kulturalnym i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko u fachowców, ale i u wszystkich miłośników muzyki.
W festiwalu uczestniczyło około 200 akordeonistów: pedagogów i ich uczniów - ze Szkół Muzycznych, a także z Akademii Muzycznych Austrii, Litwy, Nowej Zelandii, Polski, Mołdowy i Ukrainy.
W ramach festiwalu odbyło się w Polsce około 30 koncertów, m.in. w Filharmonii Wrocławskiej, w Teatrze Polskim, w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.